ROT-avdrag


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det
utförs i eller i nära anslutning till bostad som kunden

-äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
-äger och som kundens föräldrar bor i


Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggda hus avser ett småhus som har värdeår fem år eller yngre. 


Mer information finns på: Skatteverket.se